sanne

Ga naar beneden

sanne

Bericht  melon op do okt 23, 2008 7:28 pm

BLIND DATES. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 2008-2009.

Met blind dates neemt de Media & Design Academie perceptie, blindheid, zien en niet zien, zichtbaarheid en onzichtbaarheid als uitgaanspunt voor een designonderzoeksproject. In een aantal “blind dates” (tussen designdisciplines, ontwerper-onderzoeker, ontwerper-kunstenaar, ontwerper-blinde/slechtziende) verkennen we research through design .

17/10
lessenrooster T1. Introductie onderzoeksproject en praktische afspraken. Er bestaat een zekere consensus omtrent de wijze waarop een onderzoek ontworpen kan worden. Toch blijft elk onderzoek uniek en kan het standaardontwerp op een of andere manier doorbroken worden. Voor onderzoek in de design- en kunstdisciplines geldt dit des te meer. Toch kan het standaardontwerp ook hier interessant zijn als inspiratiebron. De studenten doorlopen de verschillende fasen van een onderzoeksproject. Dit omvat zowel het vinden, uitdiepen en verwoorden van een vertrekpunt van het onderzoek (probleemformulering) als het onderzoekstechnisch ontwerpplan.

14-16u Blind dates. Startdag (in Groot lokaal PD)
• introductie Blind Dates 20’ (Liesbeth, Jessie, Sanne)
• Film 20’
• Blind Dates #1 Ief Spincemaille 20’
• Pauze 10’
• Blind Dates #2 15’
• Blind Dates #3 (1,5 minuut en dan doorschuiven, totaal 25’).
• Afsluiting afspraken

24/10
lessenrooster T3. Mediumonderzoek en mapping.
Het mediumonderzoek is een voortdurend proces (zolang het onderzoek loopt). Naarmate je verder vordert in je onderzoek, zal het bronnenonderzoek steeds specifieker worden. Aanvankelijk dient een mediumonderzoek om je een coherent beeld te vormen van inzichten die onderzoekers reeds hebben opgedaan. De eerste media die je raadpleegt, kan veelal als basisinput beschouwd worden: ze biedt je inzicht in de breedte. Naarmate de mediumstudie vordert kan reeds een afbakening van het onderzoeksonderwerp plaatsvinden.

Mapping kan zichtbaar maken wat onzichtbaar was in onze dagelijkse ruimtes. Het “tonen” van het verborgene is een basishouding van elke onderzoeker, maar door te zoeken naar auditieve, visuele, tactiele patronen ontstaan nieuwe visies. Dit is meteen de meerwaarde van de blik van de kunstenaar en designer, ten opzichte van andere disciplines, zoals geografie en de sociologie, op ruimtelijke fenomenen. De kunstenaars/designers trachten aan de hand van mappings de subjectieve ervaring van de mens in zijn dagelijkse omgeving te vatten. Het triggeren van die subjectieve ervaring is noodzakelijk om mensen te betrekken in het vormgeven van hun gemeenschappen en ruimtes.

14-16u Blind Dates #4
Ontmoeting met het donker. Interactieve Ontmoeting met blinde en slechtziende gidsen (Dorethe, Maria, Leticia & Peter) in het gebouw van MDA. De ontmoeting dompelt je onder in volledige duisternis. Met je blinde gids ontdek je in kleine groepjes van 6 personen hoe je een gebouw beleeft.
Groep 1-8 (Sanne, Edwin, Rosanne): kapel Groep 9-15: Groot lokaal PD (Jessie, Tom, Arno, Wim)

31/10: herfstvakantie

7/11
lessenrooster T5. De grondhouding van een onderzoeker is eigenlijk de houding die alle menselijke denken fundeert: de verwondering. Wanneer ontwerpers het gewone als ongewoon benaderen, kunnen ze zo nieuwe mogelijkheden voor design aanboren. Dergelijke vreemde observaties van het gekende nodigen uit om opnieuw te kijken naar publieke en private ruimtes, onze sociale praktijken, onszelf en misschien voor de eerste keer op te merken hoe vreemd dit alles moet zijn voor buitenstaanders (Bell e.a., 2005). Designonderzoek kan zo aanzetten tot kritische reflectie.

14-16u T6.
Voorbereiden onderzoeksvraag + verwerking mapping per groep (groot lokaal PD en lokalen errond)
Edwin Vander Meersch groep 1, 2, 3,
Rosanne Van Klaveren groep 4, 5, 6
Wim De Buck groep 7, 8, 9
Arno Roncada 10, 11, 12
Tom Vanroy 13, 14, 15


14/11
T7. Interviewtechnieken. Interviews zijn een goede manier om data te verzamelen om de ‘inner experience’ te achterhalen, om iets te weten over attitudes, opinies of kennis. We interviewen mensen om dingen die we niet rechtstreeks kunnen observeren, te weten te komen. Het is niet de bedoeling om de eigen denkbeelden van de onderzoeker te toetsen, maar om de betekenissen die de geïnterviewde aan de verschijnselen verleent, te begrijpen (Hüttner, 1995).

14-16u Blind Dates feedback: presenteren mapping studenten (volgens pecha kucha principe) + onderzoeksvraag (feedbackmoment met alle begeleidende docenten). Presentatie project Ief Spincemaille

21/11
lessenrooster T8. Cultural Probes methode. Cultural Probes is een voorbeeld van ‘research through design’. Deze onderzoeksmethode wil de respondenten op een creatieve manier aan onderzoek laten doen. Zo werkt Cultural Probes met visueel aantrekkelijke pakketten bestaande uit kaarten, postkaartjes, stickers, fotoalbums en dagboeken om op deze manier een creatieve respons te realiseren. Cultural Probes daagt de gebruiker uit om te dromen en fantaseren over nieuwe ervaringen en op die manier inspireren tot innovatieve designs. De studenten bedenken een opdracht voor een Cultural Probespakket.
14-16u: geen les
28/11
lessenrooster T9. Etnografisch designonderzoek. Veel designonderzoek is beïnvloed door etnografisch onderzoek, waarbij ontwerpers de mensen voor wie ze ontwerpen, bestuderen alsof ze “vreemd” zijn, met andere gebruiken en een ander wereldbeeld. Etnografie onderscheidt zich van andere interpretatieve kwalitatieve methodologieën door een focus op locale interpretatie (Geertz, 1973) en ‘grasping the native point of view’ (Agar, 1992). De belangrijkste onderzoeksmethoden van een etnografisch onderzoek zijn: participerende observaties en (formele en informele) interviews.

14-16u P3:
14u-14u30: Arno Roncada stelt zijn project voor. De fotoreeks ‘Blind People Interiors’ bestond uit registraties van de woningen van personen met een visuele handicap. Voorwaarde was dat de bewoners blind geboren waren en dus geen notie van zicht hadden. Ook moesten de blinden er alleen wonen waardoor de foto tegelijk een portret van de (afwezige) bewoner werd. Voor Roncada is fotograferen niet louter zichtbaar maken maar ook een reconstructie. Net zoals een blinde persoon een inzicht van ruimte en afstand in zijn hoofd heeft om zich vlot te kunnen bewegen, zo is de foto een visuele referentie aan de ruimte zonder die ruimte zelf te zijn. Blindheid en (foto)beeld lijken mekaars tegengestelde. Ze behandelen de mogelijkheid en de onmogelijkheid tot waarnemen (B. Danckaert).

14u30-16u: uitwerking onderzoek
Edwin Vander Meersch groep 4, 5, 6
Rosanne Van Klaveren groep 7, 8, 9
Wim De Buck groep 10, 11, 12
Arno Roncada 13, 14, 15
Tom Vanroy 1, 2, 3,

5/12
lessenrooster T10 Performance in designonderzoek. Dankzij performance kunnen designers een stem geven aan de mensen voor wie ze gaan ontwerpen. Wanneer performance etnografie gebruikt wordt in designonderzoek spreken we van informance (Laurel, 2003): een samensmelting van “informatie” en “performance”. Designonderzoekers vertrekken van mensen in concrete situaties en gaan deze informatie interpreteren. De doelgroep wordt “wij” in plaats van “zij”, en gaat op die manier deel uitmaken van het ontwerpteam (McDaniel Johnson, 2003).

14-16u P4 Uitwerking onderzoek
Edwin Vander Meersch groep 7, 8, 9
Rosanne Van Klaveren groep 10, 11, 12 PROJECT STEREOKIJKERS
Wim De Buck groep 13, 14, 15
Arno Roncada 1, 2, 3,
Tom Vanroy 4, 5, 6


12/12
lessenrooster T11. Ontwerpers moeten in multidisciplinaire contexten leren omgaan met ambiguïteit. Een openheid tegenover de ideeën en de taal van mensen met een verschillende achtergrond en verschillende wereldbeelden is belangrijk. Daarom moeten designers appreciatie ontwikkelen voor andere disciplines en bereid zijn om buiten hun vertrouwde omgeving te werken (Svensson, 2003). De studenten reflecteren over de eigen multidisciplinaire samenwerking in dit project.


14-16u P 5 Uitwerking onderzoek
Edwin Vander Meersch groep 10, 11, 12

Rosanne Van Klaveren groep 13, 14, 15 PROJECT STEREOKIJKERS
Wim De Buck groep 1, 2, 3,
Arno Roncada 4, 5, 6
Tom Vanroy 7, 8, 9

19/12
P 6 onderzoeksmethode uitvoeren (zelf plannen per groep)
14-16u P 7 Feedback stand van zaken onderzoek door alle begeleidende docenten + presentatie Ief Spincemaille


26/12 & 02/01: kerstvakantie

9/01-16/01: examenperiode (AV- & BK)

23/01
14-16u P7.
Edwin Vander Meersch groep 13, 14, 15
Rosanne Van Klaveren groep 1, 2, 3, PROJECT STEREOKIJKERS
Wim De Buck groep 4, 5, 6
Arno Roncada 7, 8, 9
Tom Vanroy 10, 11, 12


30/01
14-16u P8. Uitwerking onderzoek terugkoppeling Ief Spincemaille
Edwin Vander Meersch groep 1, 2, 3,
Rosanne Van Klaveren groep 4, 5, 6 PROJECT STEREOKIJKERS
Wim De Buck groep 7, 8, 9
Arno Roncada 10, 11, 12
Tom Vanroy 13, 14, 15

6/02
14-17u: P. onderzoek terugkoppeling blinden/slechtzienden
Edwin Vander Meersch groep 4, 5, 6
Rosanne Van Klaveren groep 7, 8, 9 PROJECT STEREOKIJKERS
Wim De Buck groep 10, 11, 12
Arno Roncada 13, 14, 15
Tom Vanroy 1, 2, 3,

13/02
14-17u: P. Uitwerking onderzoek
Edwin Vander Meersch groep 7, 8, 9
Rosanne Van Klaveren groep 10, 11, 12
Wim De Buck groep 13, 14, 15
Arno Roncada 1, 2, 3,
Tom Vanroy 4, 5, 6


20/02
14u Eindpresentatie concepten: pecha kucha studenten per groep voor alle begeleidende docenten
presentatie Ief Spincemaille.
Deadline inleveren beeldmateriaal
Deadline paper + abstracts
Deadline voorstel presentatie werk per groep

P12. Presentatiemoment, datum volgt.

Blind Dates # PROJECT STEREOKIJKERS
Rosanne van Klaveren geeft uitleg over verschillende uitvoeringen van stereokijkers, lenzen, caleidoscopen, dreammachine, augmented reality, speciale brillen waardoor blinden kunnen zien en dergelijke, waarbij de nadruk ligt op uitvoeringen die iets willen laten zien wat normaal niet zichtbaar is. a.d.h.v. meegenomen stereokijkers en caleidoscopen met elkaar 'ervaren' en bespreken hoe deze gemaakt zijn en hoe deze zelf te maken.


18/03
Studiedag Experiency T12: auto etnografie en performance etnografie dag. Uitleg volgt.

_________________
http://melonsmasher.deviantart.com where Melon makes art


avatar
melon
Effects Animator
Effects Animator

Aantal berichten : 1862
Leeftijd : 31
Woonplaats : houthalen
Registration date : 22-10-07

Profiel bekijken http://www.melonsmasher.tk

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: sanne

Bericht  melon op do okt 23, 2008 7:28 pm

Opdracht_____designonderzoek Blind dates
Blind Dates
Met Blind Dates neemt de Media & Design Academie perceptie, blindheid, zien en niet zien, zichtbaarheid en onzichtbaarheid als uitgangspunt voor een designonderzoeksproject. In een aantal “blind dates” (ontwerper-onderzoeker, ontwerper-kunstenaar, ontwerper-blinde/slechtziende, tussen designdisciplines) verkennen we research through design.

Onderzoeksopdracht
Designonderzoek wil aanzetten tot kritische reflectie rond de (hedendaagse) visuele cultuur. Het is in deze context dat perceptie, zien en niet zien, zichtbaarheid en onzichtbaarheid betekenis krijgt voor dit onderzoeksproject. Als student(e)en in een media- en designopleiding zijn jullie de onderzoekers-designers bij uitstek om over de visuele cultuur te reflecteren. Tijdens jullie opleiding werden de implicaties van de visuele cultuur immers al geïntroduceerd. Het fysieke zien en niet zien (blindheid en slechtziendheid) vormt een concreet startpunt in dit project omdat het een belangrijke confrontatie is met de -doorgaans als vanzelfsprekend beschouwde - visuele cultuur. De ervaring van niet zien kan zo bijvoorbeeld een kritische blik stimuleren; en dit ook over de wijze waarop zien en niet zien cultureel of psychisch bepaald kan worden.
De kracht van design en kunst is om niet onmiddellijk zichtbare problemen aan de oppervlakte te brengen door ze te visualiseren door middel van media. De designer en kunstenaar kijken dus op een bepaalde manier naar de werkelijkheid, die vorm krijgt in hun ontwerp. Onderzoek is ook altijd een manier van kijken. Het maakt een bepaalde visie op de werkelijkheid zichtbaar. Zo hebben de natuurwetenschappen lange tijd geclaimd de werkelijkheid zoals ze is, zichtbaar te maken, terwijl deze benadering voorbij gaat aan de ervaringen van mensen met deze werkelijkheid. We kunnen dus stellen dat wetenschap slechts één mogelijke ontsluiting is van de betekenisrijkdom van de wereld. In designonderzoek komen dus verschillende manieren van kijken samen.
Met een experience design benadering benadrukken we de verandering van de ervaring van de mens van de omgeving. Zowel in design als in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorgsector is het belangrijk om de menselijke uniekheid op het voorplan te plaatsen. Design gaat in de eerste plaats over onze levens, onze hoop en dromen, onze eenzaamheid en vreugde, ons gevoel van rechtvaardigheid en schoonheid. In de lessen research/onderzoeksmethodologie wordt de experience design visie verder verduidelijkt. Maar ook in de praktijklessen krijgen jullie voldoende input waarmee jullie het uitgangspunt van het project alsook de experience designbenadering beter aanvoelen en kunnen vormgeven. Tijdens de theoretische lessen krijgen jullie meer theoretische bagage die jullie in staat stelt om het project uit te voeren. In het project zelf krijgen jullie dus de mogelijkheid om de theorie toe te passen.
In samenwerking met kunstenaar Ief Spincemaille moet het onderzoek van de studenten een reeks discussies en acties teweeg brengen omtrent (visuele) waarneming, realiteit en fictie. Voor een MDA-student(e) kan dit ideeën opleveren voor zowel artistieke als meer gebruiksgeoriënteerde voorstellen voor de blinde of slechtziende gemeenschap of gewoonweg voor de burger die zijn/haar stad op een andere manier wil bekijken, of de mens effectief dwingt om op een andere te kijken. De voorstellen die uit dit designonderzoeksproject voortkomen kunnen dus ook voor de bredere gemeenschap, zoals slechtziende, ouderen enzovoort, interessant zijn (inclusive design); maar moet er dus niet toe beperkt blijven.
De student(e) doorloopt het onderzoekstraject in multidisciplinaire teams met studenten animatie, fotografie, video, productdesign, communicatie en multimedia design en grafisch ontwerp. De samenwerking met mensen uit verschillende sectoren moet bijdragen tot ervaringsrijke, innovatieve en buitengewone ontwerpen en maakt van de designer/kunstenaar een co-auteur, onderzoeker van een gemeenschappelijk proces. Het gezamenlijke onderzoekstraject wordt vertaald in individuele ontwerpen, uitgewerkt in het eigen medium van de student(e). Blind Dates is expliciet een uitnodiging om de grenzen van je eigen medium te onderzoeken, en af te wijken van de gekende technieken.

Wat verwachten we als eindproduct?

- 1 onderzoeksrapport per groep (deadline 20/02)
Onderzoek zonder terugkoppeling naar een bredere (onderzoeks)gemeenschap is geen onderzoek. Gekoppeld aan het ontwerp voor het onderzoeksproject Blind dates, verwachten we dus een onderzoeksrapport. De les ONTWERP EEN ONDERZOEK geeft duidelijk aan dat onderzoek bestaat uit een opeenvolging van beslissingen. Beslissingen die niet zomaar genomen worden, maar weloverwogen en dus onderbouwd moeten zijn.
We verwachten dat het rapport zeer duidelijk het proces dat jullie doorlopen, weergeeft: van probleemstelling – over methode - tot ontwerp. Het rapport geeft dus aan:
- vanuit welke specifieke invalshoek je het (algemeen) onderwerp benadert, kadert en motiveert die invalshoek (theorieën, praktijken, ontwerpen en kunstenaars die inspiratie geboden hebben, vaststellingen die voortkomen vanuit de eigen realiteit);
- omschrijft duidelijk hoe jullie tot die invalshoek gekomen zijn (via bronnenonderzoek, mediumonderzoek en mapping);
- stelt de onderzoeksvraag voor;
- motiveert waar en bij wie informatie gehaald werd om de onderzoeksvraag te beantwoorden;
- geeft aan en motiveert via welke onderzoekmethoden de informatie verkregen is: in het onderzoek verwerken jullie twee onderzoekmethoden die we gezien hebben (andere lessen research/onderzoeksmethodologie), waarbij je argumenteert waarom deze geschikt zijn voor jullie onderwerp en werkwijze;
- beschrijft de uitvoering van de twee onderzoeksmethoden

- welke de belangrijkste bevindingen zijn uit het onderzoek
- en hoe deze vorm gekregen hebben in elk individueel ontwerp. De rode draad van onderzoeksvraag tot (elk) ontwerp moet geëxpliciteerd worden. Het ontwerp moet met andere woorden duidelijk naar het uitgangspunt van het onderzoek teruggekoppeld worden.
- Wanneer het ontwerp minpunten vertoont (die je tijdens het proces al ontdekte maar waaraan je niet kon tegemoet komen) moet je deze bespreken.
- Verder moet aangetoond worden welke moeilijkheden zich hebben voorgedaan gedurende heel het proces.
- en hoe jullie het samenwerken met mensen vanuit verschillende disciplines ervaren hebben.
Kortom, alle fasen van het onderzoeksplan moeten besproken worden (gebruik hiervoor les 1).
Het rapport zal overwegend een groepswerk zijn. Enkel de vertaling van het onderzoek en de bevindingen in het ontwerp zal elke student(e) zelf moeten uitschrijven (zie uitleg abstract). Alle individuele teksten worden dan aan de gezamenlijke tekst gevoegd. Op die manier ontvangen wij dus 1 tekst per groep van de groepsverantwoordelijke.
De tekst moet 12 tot 15 pagina’s omvatten en moet volgens de rapporteringsrichtlijnen geschreven zijn (zoals jullie ze meekregen bij het vak Rapportering).
- 1 individueel ontwerp in conceptfase, deadline 20/2 (dit betekent een prototype dat de interactie met het ontwerp al simuleert. Zie hieronder voor de richtlijnen per afdeling:
Studenten 3FO
- De student(e) ontwerpt een fotografisch concept gedurende het onderzoeksproject 0Z3 'Blind Dates'. De presentatie van dit concept gebeurt op 20/2. Het concept dient bij de presentatie klaar te zijn voor verdere uitwerking, gebruik makend van een uitvoeringsplan. De haalbaarheid van het concept dient hierbij bewezen te worden.
- Afbakening van de concepten: de concepten dienen gezocht te worden binnen het vakgebied fotografie.
- Hoe vertaal ik visuele deprivatie naar een fotografisch beeld?
- Hoe ervaar ik een ruimte die ik niet kan zien?
- Hoe toon ik een wereld waarbinnen geen visuele codes bestaan?
- Aangezien deze module beperkt is in tijdsduur, is een afgewerkt fotografisch project niet realistisch. Daarom documenteer de student(e) de fotografische strategie (hoe ga je te werk?) die hij/zij wil hanteren in een logboek. Je illustreert je concept, zowel visueel als tekstueel.
- Bijvoorbeeld: aan de hand van gevonden beeldmateriaal of teksten die je inspireren. Of door een empathische aanpak (je interviewt de blinde; wat is zijn/haar favoriete plek en waarom?). Of door empirische ervaring enz…
- Bij de presentatie presenteert de student(e) twee afgewerkte foto’s.
Studenten 3PD
- De student(e) ontwerpt een concept gedurende het onderzoeksproject 0Z3 ‘Blind Dates’. Het concept dient bij de presentatie op 20/2 klaar te zijn voor verdere uitwerking. De haalbaarheid van het concept dient hierbij bewezen te worden. De student(e) voorziet ook een planning voor verdere uitwerking.
- Het concept moet ideeën aandragen voor ieder aspect van de uitwerking (vormelijk, technisch).
- Het concept wordt visueel gepresenteerd in Rhino.
- De student(e) werkt dit concept verder uit naar een volwaardige ontwerp. Dit gebeurt binnen het Bachelor eindwerk (Hein Asscherickx).
Studenten 3GO
- De student(e) ontwerpt een concept gedurende het onderzoeksproject 0Z3 ‘Blind Dates’. Het concept dient bij de presentatie op 20/2 klaar te zijn voor verdere grafische uitwerking. De haalbaarheid van het concept dient hierbij bewezen te worden. De student(e) voorziet ook een planning voor verdere uitwerking.
- De student(e) krijgt dan 4 weken de tijd om dit concept verder uit te werken naar een volwaardige presentatie. Dit gebeurt binnen het vak functionele grafiek (Wim De Buck).
- De concepten moeten gezocht worden binnen het vakgebied van Functionele Grafiek (dus niet wat binnen de afdeling Grafisch Ontwerp wordt benoemd als Conceptuele of Strategische Grafiek). Hieronder een algemeen schema van Functionele Grafiek, waarbinnen thema’s of deelthema’s kunnen gekozen worden.
Studenten 3AN
- De student tracht gedurende het onderzoeksproject 0Z3 ‘Blind Dates’ de grenzen van animatiefilm te onderzoeken, te experimenteren en af te wijken van de gekende animatiefilmtechnieken.
Bij de presentatie op 20/2 zijn er, afhankelijk van de complexiteit van het concept, twee opties:
- een animatic van een volledig uitgewerkt storyboard, met bijhorende klankband.

- een animatiefilm uit te werken naar eigen voorkeur (2D, 3D, Cut-Out, Pixillation, ...)

De complexiteit zal besproken worden tijdens de praktijklessen van het onderzoeksproject, en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur van de animatiefilm en de te gebruiken techniek.

- Eindresultaat moet projectieklaar afgeleverd worden op DVD.

Studenten C-md
- De student(e) ontwerpt een concept gedurende het onderzoeksproject 0Z3 'Blind Dates'. De presentatie van dit concept gebeurt op 20/2. Dit is tevens de einddatum van het onderzoek (in tegenstelling tot een aantal andere afdelingen, die nadien nog verder werken aan de uitvoering)
- Het concept dient op een niet-visuele manier gepresenteerd te worden, zonder daarbij in clichés te vallen.
- De concepten dienen gezocht te worden binnen het vakgebied van media, design en technologie. De domeinen waarbinnen thema's of deelthema's kunnen gekozen worden, zijn: social media, (public) space, normativiteit, experience design, spel/game.

Studenten VTF
- In het ontwerp zoekt de student(e) naar een originele wijze of een origineel alternatief op bestaande methodes om met filmen in het donker om te gaan. Daarnaast zoekt de student(e) naar een manier om haar/zijn audiovisueelproject aan personen met een visuele beperking te laten ervaren.
- De duurtijd van het afgewerkte project is ongeveer 300 seconden (5 minuten)plus of min 30 seconden. Dit is inclusief de titels (begin en einde). De titels bedragen samen hoogstens 40 seconden.
- Dit resulteert in een bescheiden productiedossier (idée en motivatie van de keuze; eerste scenario; productieplanning i.e.medewerkers en functie, locaties, aantal draaidagen, materiaallijst ; montageplanning; )
- Na de eindpresentatie van Blind Dates realiseren de studenten in groepjes van twee of drie één van de ontwerpen in het vak Camera- en montage (Edwin Vander Meersch).

- 1 individueel abstract + 1 beeld per ontwerp Deadline 20/02
Een abstract is een korte samenvatting van het afgewerkte onderzoek en geeft aan hoe het (gezamenlijke) onderzoek in een individueel ontwerp resulteert. (Kort betekent 100 tot 500 woorden, maximum A4, beter een halve A4. Het is moeilijker om een korte tekst te schrijven dan een lange!)
Richtlijnen abstract:
- Hoe beantwoordt het ontwerp de onderzoeksvraag?
- Hoe laat het ontwerp toe om de doelstelling te bereiken? Expliciteer hierbij dus ook de doelstelling van het onderzoek en ontwerp.
- Probeer zo concreet mogelijk te zijn.
- Sterke titel
- Keywords (zoveel mogelijk enkelvoudige woorden, gevestigde en aanvaarde begrippen, gerelateerd aan je onderzoeks- en competentiedomein)
- Tekstblok: Tegenwoordige tijd of verleden tijd. Niet “ik zal ondervragen” of “ik ga onderzoeken”, wel “ik heb ondervraagd” of ‘ik onderzoek”. Geen toekomstige tijd of voorwaardelijk wijs.
Alle individuele abstracten worden aan de gezamenlijke tekst gevoegd. Op die manier ontvangen wij dus 1 tekst per groep van de groepsverantwoordelijke.
Eindpresentatie 20/02
Eindpresentatie concepten: pecha kucha studenten, per groep.
Deadline inleveren beeldmateriaal (1 beeld per ontwerp)
Deadline paper + abstracts (samengevoegd in de paper)
Praktische afspraken
• De verantwoordelijke per groep bezorgt alle bronbestanden van het werk aan Sanne Jansen.
• Originele foto's op hoge resolutie, 3D models, video-footage, gebruikte fonts ... Het werk moet terug opnieuw geconstrueerd kunnen worden.
• De bronbestanden moeten met een goed gelabeld (dit wil zeggen: naam project + nr groep) op CD of DVD aangeleverd worden.
• Afgesproken formaten: A2 voor print, 4:3 voor video.
• Websites moeten statisch zijn, off-line te tonen zijn. (Geen YouTube, server,...).
• Een aantal activiteiten gebeuren op locatie. Wij verwachten ook hier alle student(e)en! Jullie staan zelf in voor deze verplaatsing. De groepsleden en e-mailadressen zijn gekend; jullie kunnen onderling dus afspreken.

_________________
http://melonsmasher.deviantart.com where Melon makes art


avatar
melon
Effects Animator
Effects Animator

Aantal berichten : 1862
Leeftijd : 31
Woonplaats : houthalen
Registration date : 22-10-07

Profiel bekijken http://www.melonsmasher.tk

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: sanne

Bericht  Tom MDP op do okt 23, 2008 7:48 pm

zever, gewoonweg dikke zever

_________________
avatar
Tom MDP
Admin
Admin

Aantal berichten : 1564
Leeftijd : 32
Woonplaats : Wilrijk
Registration date : 22-10-07

Profiel bekijken http://animatiefilm.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: sanne

Bericht  Nikkels op do okt 23, 2008 9:23 pm

en fucking tijdsverlies !!
vorige keer al die zever moete doen voor een groep te vormen
en dan te weten komen da ge met 5 andere mensen zit en nog steeds met 3 pipo's van Cmd.. Evil or Very Mad
aargh!
wa is dan het nut vn zo'n "maak-is-een-groep"-les scratch
avatar
Nikkels
Clean-Up Artist
Clean-Up Artist

Aantal berichten : 220
Leeftijd : 31
Woonplaats : Haacht (in weekend + vakantie) - Genk (Schooldagen)
Registration date : 23-10-07

Profiel bekijken http://www.nikivandermosten.deviantart.com/gallery

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: sanne

Bericht  El Amelsandro op vr okt 24, 2008 12:24 am

ben ik effe blij dat ik da dit jaar nog niet ga doen Very Happy
ik las blind date en ik kreeg al nen smile tot achter mijn oren.

alhoewel ne blind date met de meesteres van ongemakkelijke momenten zou nie slecht zijn Very Happy
jk
avatar
El Amelsandro
Animator
Animator

Aantal berichten : 905
Leeftijd : 30
Woonplaats : genk-shtad
Registration date : 23-10-07

Profiel bekijken http://www.yourspace.waiste

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: sanne

Bericht  Tom Swennen op vr okt 24, 2008 11:26 am

1 beeld zegt meer dan 1000 woorden...


(ok, kvond geen relevantere om jullie suffering adequaat uit te beelden)


(en met deze val ik spijtig genoeg effe off-topic, ma ik kon dees echt nie laten) Smile

Deze post samengevat => HAHAHAHA, jullie hebben een verschrikkelijke, tijdconsumerende, nutteloze, van-de-pot-gerukte KUTopdracht :p have fun Smile
avatar
Tom Swennen
Animator
Animator

Aantal berichten : 527
Leeftijd : 35
Woonplaats : Alken
Registration date : 23-10-07

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: sanne

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum